Серверийн идэвхжүүлэлт явагдаж байна...

Говь ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас би юу ойлгосон бэ?

Нэвтэрч орж мэдээллийг үзэх боломжтой!


Мэдээ мэдээлэл авах
#subscribe
Танд юугаар туслах уу?