Танилцуулга
4 мин
2. Онолын таамаглал, тавилууд
үнэгүй,    3 мин
 
3.Сургалтын агуулга
үнэгүй,    42 сек
 
4.Ханшийн техник шинжилгээ- Фибоначчийн таамаглал
5,000₮,    7 мин
 
5.Ханшийн техник шинжилгээ - Өндөр хурдны шугамын таамаглал
5,000₮,    4 мин
 
6. Ханшийн техник шинжилгээ-Сувгийн шинжилгээний таамаглал
5,000₮,    4 мин
 
7.Ханшийн техник шинжилгээ-Ганны шинжилгээ
5,000₮,    3 мин
 
8.Ханшийн техник шинжилгээ- Хөдөлгөөнт дунджын таамаглал
5,000₮,    4 мин
 
9. Ханшийн онолын шинжилгээ-Тодорхойлогч статистикийн утгууд
5,000₮,    5 мин
 
10. Ханшийн онолын шинжилгээ-Тодорхойлогч статистикт суурилсан таамаглал
5,000₮,    3 мин
 
11. Ханшийн онолын шинжилгээ-Тодорхойлогч статистикт суурилсан Монте Карло симуляцийн таамаглал
5,000₮,    6 мин
 
12. Ханшийн онолын шинжилгээ-Тодорхойлогч статистикт суурилсан Тархалтын шинжилгээний таамаглал
5,000₮,    11 мин
 
13. Ханшийн онолын шинжилгээ-GARCH загварын таамаглал
5,000₮,    8 мин
 
14. Ханшийн онолын шинжилгээ- Регрессийн шинжилгээний таамаглал
5,000₮,    9 мин
 
15. Ханшийн суурь шинжилгээ-Валютын нөөц болон импортын харьцаа
5,000₮,    3 мин
 
16. Ханшийн суурь шинжилгээ-Богино хугацаат гадаад өр болон валютын нөөцийн харьцаа
5,000₮,    8 мин
 
17. Ханшийн суурь шинжилгээ-Валютын нөөц болон мөнгөний нийлүүлэлтийн харьцаа
5,000₮,    2 мин
 
18. Ханшийн суурь шинжилгээ-Гадаад валютын хадгаламж болон нөөцийн харьцаа
5,000₮,    2 мин
 
19. Ханшийн суурь шинжилгээ-Нийт өр болон ДНБ-ний харьцаа
5,000₮,    1 мин
 
20. Ханшийн суурь шинжилгээ-Ханшийн дарамтын индекс
5,000₮,    1 мин
 
21. Ханшийн суурь шинжилгээ-Валютын ханшийн онолын загваруудын тайлбар
5,000₮,    6 мин
 
22. Ханшийн суурь шинжилгээ-Системт хэлбэрийн загварын таамаглал
5,000₮,    6 мин
 
23. Дүгнэлт-Нийт 11 загварын ханшийн таамаглалын нэгтгэл
5,000₮,    3 мин
  

Тус сургалтад хамрагдсанаар валютын ханшийг олон талаас нь таамаглах  онолын, техникийн болон суурь судалгааны арга зүйг эзэмших ба таамаглалын үр дүнд бүрэн итгэлтэй байх боломжийг олгоно.

Сургалтын онцлог:

1. Ханш таамаглах 3 бүлэг төрөл бүхий 14 аргыг ашиглан ирэх 12 сарын хугацааны ханшийн таамаглалыг сар бүрээр гаргасан.

2. Нийт 7 жилийн банк санхүү даатгалын зах зээлд ажилласан ажлын туршлага, академик мэдлэгт үндэслэн боловсруулсан

3. 3 чиглэлээр академик түвшинд мэргэшсэн, олон улсын нэр хүндтэй сэтгүүлд 5 судалгаагаа хэвлүүлсэн, бизнесийн ухааны докторын зэрэгтэй багш

4. Сүүлийн 5 жилийн турш ханшийн таамаглал гаргасан. Ханшийн таамаглалын биелэлт 85 хувь.

*Төлбөр хийгдсэнээс хойш тухайн хичээлийг 30 хоногийн хугацаанд үзэх боломжтой.

* Сургалтын PDF материалийг "Хичээл татах" цэсээс татаж авна уу.

Танд хичээлтэй холбоотой техникийн асуудал тулгарвал 9980-3111 дугаар руу холбогдоорой.

 

Хичээлийн тухай
Багшийн тухай
Хичээлийн үнэлгээ
Сэтгэгдэл
Төрөл
үнэтэй
31
сурагчид
22
хичээл


Мэдээлэл алга байна...

Танд Зориулсан

ДУНД ШАТ - Суурь шинжилгээгээр хувьцааны..
 
С.Түвшинзаяа

ДУНД ШАТ - Суурь шинжилгээгээр хувьцааны..

180,000₮   150,000₮
 
АНХАН ШАТ: Дэлхийн хөрөнгийн зах зээлд н..
 
Г.Мөнх-Эрдэнэ

АНХАН ШАТ: Дэлхийн хөрөнгийн зах зээлд н..

40,000₮   30,000₮
 
Ноён Доллар Хаачих вэ?  “2021 оны ханший..
 
Ч.Анхбаяр

Ноён Доллар Хаачих вэ? “2021 оны ханший..

150,000₮   50,000₮
 
Алтны зах зээл
 
Г.Мөнх-Эрдэнэ

Алтны зах зээл

үнэгүй
 
Гадаад худалдааны дайн
 
Г.Мөнх-Эрдэнэ

Гадаад худалдааны дайн

үнэгүй
 
Газрын тосны зах зээл
 
Г.Мөнх-Эрдэнэ

Газрын тосны зах зээл

үнэгүй