Хөрөнгийн зах зээлд сонирхож буй болоод оролцож буй хэн болов ч хөрөнгийн зах зээлийн суурь ойлголтыг зайлшгүй мэдэх шаардлагатай. Энэхүү бүлэг хичээлээр танд хөрөнгийн зах зээлийн ерөнхий 5 суурь ойлголтуудыг энгийнээр ойлгомжтой байдлаар тайлбарлан хүргэнэ. 

Хичээлийн тухай
Багшийн тухай
Хичээлийн үнэлгээ
Сэтгэгдэл
Төрөл
үнэгүй
3
сурагчид
5
хичээл


Мэдээлэл алга байна...

Танд Зориулсан

Алтны зах зээл
 
Г.Мөнх-Эрдэнэ

Алтны зах зээл

үнэгүй
 
Гадаад худалдааны дайн
 
Г.Мөнх-Эрдэнэ

Гадаад худалдааны дайн

үнэгүй
 
Газрын тосны зах зээл
 
Г.Мөнх-Эрдэнэ

Газрын тосны зах зээл

үнэгүй