Зах зээл бүр өөр өөрийн гэсэн онцлог хэв шинжтэй байдаг.  Энэхүү бүлэг хичээлээр танд газрын тосны зах зээлийн тухай дэлгэрэнгүй тайлбарлан хүргэнэ.

Хичээлийн тухай
Багшийн тухай
Хичээлийн үнэлгээ
Сэтгэгдэл
Төрөл
үнэгүй
4
сурагчид
2
хичээл


Мэдээлэл алга байна...

Танд Зориулсан

Алтны зах зээл
 
Г.Мөнх-Эрдэнэ

Алтны зах зээл

үнэгүй
 
Гадаад худалдааны дайн
 
Г.Мөнх-Эрдэнэ

Гадаад худалдааны дайн

үнэгүй
 
Газрын тосны зах зээл
 
Г.Мөнх-Эрдэнэ

Газрын тосны зах зээл

үнэгүй