CMRD - Бид таны оюунд хөрөнгө оруулна

Бид таны оюунд хөрөнгө оруулах замаар Монголын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжинэ.

Бид сайн дурын үндсэн дээр нэгдэн Монголын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд өөрсдийн хувь нэмрийг оруухаар ажиллаж буй Монголын мянга мянган залуусын төлөөлөл. Хөрөнгийн зах зээлийн ач холбогдлыг ард иргэдэд, мэргэжилтнүүдэд, шийдвэр гаргах түвшиний бодлого боловсруулагчдад таниулах нь бидний гол зорилго. Энэхүү зорилгодоо хүрэхийн тулд мэдээ, мэдээллээр тэднийг хангаж, судалгааны шинжилгээний үндэслэлтэйгээр асуудалд хандан шийдэл олохын зэрэгцээ, сургалт семинар зохион байгуулж олон нийтийн хөрөнгийн зах зээлийг боловсролыг нэмэгдүүлж байна

5016+

99

сургалт

Award

5

багш нар

2342

суралцагч

Бид юу хийдэг вэ?

Танд юугаар туслах уу?